אודות בית הספר

אודות בית הספר

בית הספר "אהוד מנור" פתח את שעריו בשנת הלימודים תשס"ח, ספטמבר

2007, בשכונת הדר המושבות פתח תקווה.

ב - 2015 מונה בית ספר 26 כיתות תקניות ומעל 950 תלמידי כיתות א-ו.

השכונה בה ממוקם בית הספר היא שכונה צעירה יחסית (החלה להבנות בסוף

שנות ה-90), המאוכלסת ברובה זוגות צעירים בחתך סוציו-אקונומי בינוני - גבוה

ומשכיל. 

השכונה מתפתחת בקצב מואץ ומאופיינת בבניה צפופה לגובה, בעיקר מגדלי

מגורים הכוללים מספר רב של משפחות. 

חזון בית הספר נבנה בהדרגה ובמקביל לצמיחת הצוות החינוכי.

ייחודיותו נקבעה כבית ספר למדעים ולימודי סביבה, הפועל ברוח הומניסטית. 

התנאי למצוינות חינוכית הוא על פי תפיסתנו: דאגה לשלומו והוויתו של כל אחד

מבאי בית הספר, בדרך ברורה, שקופה ועקבית לאורך זמן כבסיס לטיפוח

הישגים לימודיים. 

חזון 

בית הספר יחתור למימוש הפוטנציאל הלימודי, החברתי, הרגשי והיצירתי של

כל תלמיד, טיפוח הסקרנות המדעית והאחריות לסביבה. 

יעוד

מדעים וסביבה - טיפוח חשיבה מדעית ויצירתית, סקרנות אינטלקטואלית, יכולת

חקירה ויחס של אחריות לסביבה הטבעית, לנוף, לחי ולצומח. 

קידום הישגים - מיצוי היכולות והכישורים של כל תלמיד וקידום הישגיו תוך

יישום הוראה מגוונת ומותאמת בשילוב טכנולוגיות המאה ה-21. 

תרבות ישראל - טיפוח זיקה לערכי מדינת ישראל, ידע בתרבות ישראל ומורשתו

ואהבת הארץ. 

צוות בית הספר מונה כ-70 אנשי חינוך ומנהלה. שדרת המנהירות כוללת:

מנהלת ושתי סגניות, שש רכזות שכבה המנהלות בין ארבע לחמש כיתות, שתי

יועצות, מערך לחינוך המיוחד הכולל כחמישים תלמידים משולבים וביניהם לקויות

שונות, תלמידים על הרצף האוטיסטי, לקויי שמיעה, תסמונת דאון ועוד. 

כמו כן, רכזות תחומי דעת, רכזת חברתית ובעלי תפקידים חשובים נוספים. 

בית הספר מאופיין במעורבות גבוהה של ההורים והקהילה וביניהם מתקיים

דיאלוג פתוח ושקוף. 

כלל ההורים מיוצגים בהנהגה מרכזית ונפגשים אחת לחודש להתעדכנות

ולהערכות למשימות שונות. 

בית הספר מודע ונעזר בהון האנושי הקהילתי לימי העשרה, הרצאות וקידום

אינטרסים משותפים. 

הקהילה רואה בבית הספר מרכז חינוכי שכונתי, חברתי, הנותן מענה לצרכי

התלמידים וגם בית כנסת בימים הנוראים, מרכז לאירועים קהילתיים ועוד. 

שינוי אחרון: 10/08/2015, 10:55