הורים ותלמידם יקרים 

לפניכם רשימות ספרי הלימוד והציוד הנדרש

לשנת הלימודים תש"פ 

כיתות א 

כיתות ב 

כיתות ג

כיתות ד

כיתות ה

כיתות ו

מעבר למערכת התשלומים

-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

מרחבים כיתתיים