ביום שישי 12/1/18 חגגנו בבית הספר

את היום השפה העברית 

ביום זה התקיימו פעילויות רבות כגון:

הקראת סיפורים, פעילויות חונכים חניכים

ושוק "תן וקח" להחלפת ספרים 

תודה ליעל, רכזת השפה 

על שבוע רב פעילויות משמעותיות 

לקידום אהבת השפה בקרב תלמידי ומורי בית הספר

----------------------------------------------- 

להלן רשימת ספרי הלימוד 

לשנת הלימודים תשע"ח 

על פי שכבות הלימוד:

כיתות א 

כיתות ב 

כיתות ג 

כיתות ד 

כיתות ה 

כיתות ו 

---------------------------------------------------------------------

מרחבים כיתתיים