הורים ותלמידם יקרים 

לפניכם רשימות ספרי הלימוד והציוד הנדרש

לשנת הלימודים תשע"ט 

כיתות א 

כיתות ב 

כיתות ג

כיתות ד

כיתות ה

כיתות ו

-----------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------

מרחבים כיתתיים